компютри, сървери, мрежи и системи
тел: 042 642 098
GSM: 0886 450 662
ГЕС-2000 - Георги Славов ЕТ

За нас накратко

Име: “ГЕС-2000 - Георги Славов” ЕТ
ГЕС-2000 е създадена през 1991г. и е със седалище в гр. Стара Загора, ИДН: 833040113
Основната дейност на фирмата е насочена към комплексни решения в сферата на компютърните системи, консултации в сферата на информационните технологии, изграждане на локални мрежи, продажба на собствен и лицензиран чужд софтуер.
Има дългогодишни отношения с широк кръг фирми доставчици, с които я свързва коректно партньорство.

Основна дейност
Комплексни решения в сферата на компютърните системи, консултации в сферата на информационните технологии, изграждане на локални мрежи, продажба на собствен и лицензиран чужд софтуер.

Дългогодишен доставчик на
От 1993 г. е оторозиран дилър на Apple,
от 1999 г. е търговски партньор на Allied Telesyn.
от 1999г. е търговски партньор на Brand-Rex
от 2004 г. е търговски партньор на Brother.
към момента е сертифициран FUJITSU SELECT Expert.

Собствени хардуерни и софтуерни разработки
Драйвер и контролер за управление на принтери ProPrint - (в продажба 1991- 1994г.)
Интерфейсен преобразовател за връзка към компютър и БД за изследване и статистическа обработка на данни от спектрофотометър на Carl Zeiss Jena (вече: Carl Zeiss AG)
Антена за 2.4GHz Wi-Fi мрежи оптимизирана за градски условия.
Програмен продукт ProPrint-Каса.
Програмен продукт ProPrint- Ведомствена бензиностанция.
Програмен продукт ProPrint- Абонаменти.
Web Design: GES-2000, 2017